• Home
  • Dr. Mato Palić: „Ovako zastupnik manjine može biti na dva mjesta u isto vrijeme – u klubu iz vladajuće koalicije i onom iz manjine“

Dr. Mato Palić: „Ovako zastupnik manjine može biti na dva mjesta u isto vrijeme – u klubu iz vladajuće koalicije i onom iz manjine“

“Evo jedan zgodan primjer kako zastupnik nacionalne manjine (Furio Radin) koristeći mogućnost koju svakom zastupniku nacionalnih manjina pruža Poslovnik Hrvatskog sabora zapravo može biti na dva mjesta u isto vrijeme. On je član Kluba zastupnika nacionalnih manjina (koji je dio vladajuće koalicije) i član Kluba zastupnika IDS-a, PGS-a i Liste za Rijeku (koji je dio manjine u parlamentu). Obzirom da je tome tako da li netko zna koliko zastupnika (u Hrvatskom saboru ih ima 151) čini parlamentarnu manjinu, a koliko većinu??”, upozorio je na ovaj problem ustavnopravni stručnjak doc. dr. sc. Mato Palić, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Osijeku, koji je potpisao referendumska pitanja GI Narod odlučuje.