• Home
  • GI Narod odlučuje saborskim zastupnicima: ‘Referendumska pitanja su u skladu s Ustavom, raspišite referendum!’
Foto: Narod.hr

GI Narod odlučuje saborskim zastupnicima: ‘Referendumska pitanja su u skladu s Ustavom, raspišite referendum!’

Građanska inicijativa Narod odlučuje uputila je svim saborskim zastupnicima pismo s pravnom argumentacijom o tome da su dva referendumska pitanja o promjeni izbornog sustava u skladu s najvišim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske. Od zastupnika je zatražila da sukladno Ustavu (čl. 87.3.) Hrvatski sabor raspiše referendum, najkasnije na jesen, u rujnu 2018.

Pismo možete pročitati ovdje:

GI Narod odlučuje naglašava da suprotno od onoga što tvrdi premijer Plenković, izjavljujući da izborni sustav “ne bi trebao biti predmet referenduma”, posljednjih godina je u Europi provedeno niz referendumskih izjašnjavanja građana o važnim ustavnim pitanjima izbornog sustava (u Francuskoj 2000., Irskoj 2013., Italiji 2016., Ujedinjenom kraljevstvu 2011. i 2016.)

Većina država članica EU-a (16 od 28) ide u smjeru ustavne regulacije temeljnih načela izbornog sustava, kako bi se postigla njegova stabilnost (što je i preporuka Venecijanske komisije), vjerodostojnost izbornog postupka te spriječio izborni inženjering (promjena izbornog sustava od strane vladajuće stranke ili koalicije).

Temeljna načela izbornog sustava, koja se predlažu narodnim referendumom, čije raspisivanje je zatražilo 405.342 građana, već postoje u ustavima i izbornim sustavima zemalja članica EU i detaljno su obrazložena u pismu zastupnicima.

Kod drugog referendumskog pitanja, 407.469 građana dalo je svoj potpis za raspisivanje referenduma o tome da se iza članka 72. Ustava doda članak 72.a koji glasi: „Zastupnici nacionalnih manjina odlučuju o svim pitanjima iz nadležnosti Hrvatskoga sabora, osim o povjerenju Vladi i donošenju državnog proračuna.“

Građanska inicijativa Narod odlučuje ističe da je predloženo referendumsko pitanje opravdano jer se mandati zastupnika izabranih u 10 izbornih jedinica razlikuju od mandata zastupnika nacionalnih manjina: ti mandati ne predstavljaju ustavnu nego zakonsku kategoriju, ti se zastupnici biraju višestruko manjim brojem glasova u odnosu na zastupnike izabrane u deset općih izbornih jedinica i način njihova izbora je potpuno drugačiji od načina izbora svih ostalih zastupnika u Hrvatskom saboru:

1. Zastupnici nacionalnih manjina biraju se većinskim, a svi ostali zastupnici razmjernim izbornim sustavom.

2. Kod izbora zastupnika nacionalnih manjina cijela Republika Hrvatska je jedna izborna jedinica, a kod ostalih koji se biraju u deset izbornih jedinica tome nije tako.

3. Broj mandata u toj, posebnoj izbornoj jedinici uopće ne ovisi o broju glasova nego je uvijek isti.

Cilj koji se želi postići predloženim drugim referendumskim pitanjem se sastoji u ustavnopravno prihvatljivijem odnosu najviših vrednota (nacionalne ravnopravnosti i jednakosti) ustavnog poretka Republike Hrvatske i izbjegavanju odgovornosti zastupnika nacionalnih manjina za formiranje Vlade Republike Hrvatske. Zastupnici nacionalnih manjina nigdje u svijetu, pa ni u onim državama koje imaju sustav unaprijed zajamčenih mjesta, ne ulaze u parlament kako bi odlučivali o povjerenju vladi. Ta odluka je isključivo na zastupnicima koji su izabrani od strane većinskog naroda i u čijem izboru pripadnici nacionalnih manjina mogu potpuno ravnopravno sudjelovati zajedno sa svim ostalim državljanima.

Zahtjeve za raspisivanje referenduma za oba pitanja možete vidjeti u nastavku:

Izvor: narod.hr