• Home
  • Narod odlučuje traži od Kuščevića kategorizaciju 30.000 potpisa koje nije priznao i zasebno Izvješće

Narod odlučuje traži od Kuščevića kategorizaciju 30.000 potpisa koje nije priznao i zasebno Izvješće

“Pozivajući se na poseban zaključak Vlade od 02.08.2018. kojim je zadužila “Ministarstvo uprave za koordinaciju aktivnosti vezanih za provjeru broja i vjerodostojnost svih potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative ‘Narod odlučuje’ o dopuni Ustava Republike Hrvatske člankom 72.a te Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative ‘Narod odlučuje’ o izmjeni članka 72. Ustava Republike Hrvatske”, tražimo od Vas da sastavite zasebno izvješće o provjeri broja i vjerodostojnosti potpisa za GI Narod odlučuje”, zahtjev građanske inicijative Narod odlučuje koji potpisuje član Organizacijskog odbora Hrvoje Pende.

“Naime, građanske inicijative Narod odlučuje i Istina o Istanbulskoj dvije su različite, potpuno odvojene referendumske inicijative u vidu organizacijskog odbora, referendumskih pitanja, prikupljenih potpisa i ukupnog rada, stoga su u zaključcima Sabora (od 13.6.2018.) i Vlade (od 02.08.2018.) podvedena kao dva različita predmeta sa zasebnom klasifikacijskom oznakom.

Jak dojam pokušaja manipulacije

S obzirom na navedeno, nije prihvatljivo da je Ministarstvo uprave izradilo jedno (zajedničko) izvješće u kojem međusobno miješa dvije zasebne referendumske inicijative koje su pokrenule prikupljanje potpisa za referendume o potpuno odvojenim temama. Jedno izvješće za dvije zasebne i potpuno odvojene građanske inicijative ostavlja jak dojam pokušaja manipulacije.

Također, tražimo od Vas da u novom izvješću razdvojite potpise koje Ministarstvo uprave nije priznalo, a koji predstavlja glavninu neprihvaćenih potpisa – 30.726 potpisa za 1. referendumsko pitanje o izmjeni čl. 72. Ustava Republike Hrvatske i 30.626 potpisa za 2. referendumsko pitanje o dopuni Ustava Republike Hrvatske člankom 72.a., i to tako da navedete koji je broj potpisa odbačen za svaku od kategorija koje su navedene kao razlog odbacivanja potpisa, a koje su u objavljenom izvješću skupno navedene: “Osobno ime na potpisnoj listi ne odgovara osobnom imenu u registru birača; nečitko upisani podaci; neispravan OIB; prazan redak (podaci na potpisnoj listi su prekriženi, nisu uneseni svi podaci – nedostaje ime, prezime, OIB ili potpis, podaci ispravljani ili nadopunjavani, uneseni su podaci koji nisu propisani – MBG i sl.).” Istu informaciju o broju potpisa koji je odbačen za svaku od navedenih kategorija tražimo da nam dostavite u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) te da navedete zbog čega bi činjenica da su neke potpisne liste GI Narod odlučuje isprintane, a ne tiskane, bila “sporna” za priznavanje potpisa građana valjanima, kako se navodi na 39. stranici Izvješća.

Što je APIS proglasio nevažećim a što Povjerenstvo Ministarstva uprave?

Isto tako, tražimo da nam u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) dostavite informacije o tome koji je broj potpisa hrvatskih građana APIS proglasio nevažećim, a koji Povjerenstvo Ministarstva uprave te da specificirate po kojim su osnovama potpisi proglašeni nevažećima od strane svake od dvije naprijed navedene instance, tako da navedete broj potpisa prema svakoj osnovi pojedinačno.

S poštovanjem,
Hrvoje Pende, član Organizacijskog odbora GI Narod odlučuje

Izvor: narod.hr

Foto: narod.hr