• Home
  • Plenković i Kuščević nastoje novim zakonom građanima dodatno otežati organiziranje referendumske inicijative (1)

Plenković i Kuščević nastoje novim zakonom građanima dodatno otežati organiziranje referendumske inicijative (1)

Prijedlogom Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma kojeg je Ministarstvo uprave na čelu s ministrom Kuščevićem uputilo na javnu raspravu, koja traje do 12. rujna, dodatno se pokušava otežati i onemogućiti organiziranje i provedbu referendumske inicijative građana.

Kopirajući Prijedlog zakona koji je SDP podnio 2015. godine, također s ciljem da oteža referendumske inicijative građana, Vlada ovim Prijedlogom izjednačava dvije poptuno nejednake stvarnosti – djelovanje političkih stranaka i referendumsku inicijativu građana.

Dok su političke stranke za svoje aktivnosti i izbornu kampanju financirane iz državnog proračuna i proračuna lokalne/regionalne samouprave te imaju izgrađenu organizacijsku strukturu i resurse, referendumska inicijativa građana je na volonterskoj bazi provođena aktivnost koja nema ljudskih i financijskih resursa poput političke stranke te su joj donacije jedini izvor financiranja.

Financiranje referendumske aktivnosti trebalo bi biti uređeno na jednostavan način i to Zakonom o referendumu, a ne zakonom kojim se uređuje financiranje političkih stranaka jer se na taj način izjednačavaju političke stranke i njihova infrastruktura te Organizacijski odbor kao ad hoc tijelo građana za provedbu referendumske inicijative.

Između ostalog, ovim Prijedlogom se propisuje da fizičke i pravne osobe koje žele donirati referendumsku inicijativu moraju dostaviti izjavu Organizacijskom odboru da se protiv njih ne vodi postupak naplate nepodmirenih obveza. Također, za donaciju u visini većoj od 5 000 HRK potrebno je sklopiti ugovor između Organizacijskog odbora i donatora. Ukupan iznos donacije je ograničen te iznosi 30 000 HRK za fizičke i 200 000 HRK za pravne osobea ograničeno je i vrijeme prikupljanja donacija.

Uz konačno financijsko izvješće, Organizacijski odbor dužan je u prekratkom roku od osam dana nakon završetka prikupljanja potpisa, uz sve druge operativne poslove, podnijeti čak tri različita izvješća: izvješće o primljenim donacijama, izvješće o troškovima te izvješće o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje.

Sve ove procedure doniranja, ograničenja i zabrane koje propisuje Prijedlog zakona će, ukoliko bi Zakon bio usvojen, uvelike otežati organiziranje i provođenje referendumske inicijative, čime se građane želi obeshrabrilo u korištenju njihovih ustavom zajamčenih prava na organizaciju referenduma, a moguće donatore u pružanju financijske podrške.

Državno izborno povjerenstvo u svom očitovanju glede SDP-ovog Prijedloga iz 2015. upućenom tadašnjem ministru uprave, Arsenu Bauku, naglasilo je kako je potrebno urediti financiranje referenduma, ali ne kako je propisano Prijedlogom.

DIP je naglasio kako su referendumska inicijativa i politička aktivnost uvelike različite materije na koje ne mogu biti primijenjene iste odredbe o financiranju. Istaknuto je kako financiranje referendumske inicijative mora biti uređeno što jednostavnije s obzirom da se radi o građanima koji nemaju infrastrukturu kakvu imaju političke stranke. Takva stroga regulativa, smatra DIP, neće doprinijeti demokratizaciji društva i uključivanju građana u neposredno odlučivanje.

Financiranje referendumske inicijative svakako treba regulirati te učiniti što transparentnijim, ali ne na način da se građane okupljene u referendumsku inicijativu izjednačava s javno financiranim političkim strankama koje imaju svoju organizaciju i resurse, već što jednostavnije, upravo kako predlažu DIP i Venecijanska komisija.

Umjesto da Vlada, sukladno preporukama međunarodnih organizacija i pozitivnoj europskoj praksi, demokratizira referendumski proces, ona ga dodatno sužava te nastoji onemogućiti svaku daljnju referendumsku inicijativu građana.

Izvor: narod.hr

Foto: fah, montaža narod.hr