• Home
  • Sastanaci za volontere i podjela potpisnih knjiga i plakata

Sastanaci za volontere i podjela potpisnih knjiga i plakata

 

OSIJEK: SRIJEDA, 9.5. u 19 sati, dvorana Rezidencije Družbe Isusove, ul. Kardinala A. Stepinca 27

ZAGREB: ČETVRTAK, 10.5. u 19 sati, dvorana u dvorištu Bazilike Srca Isusova, Palmotićeva 33

SPLIT: ČETVRTAK, 10.5. u 19 sati, Nadbiskupijsko Sjemenište, Ulica Zrinsko-Frankopanska 19

ZADAR: PETAK, 11.5. u 19 sati, dvorana vjeronauka za mlade, Samostan sv. Frane u Zadru ( ulaz s istočne strane samostana)