• Home
  • Zahvala i izvještaj o volonterskom radu, donacijama i troškovima GI Narod odlučuje

Zahvala i izvještaj o volonterskom radu, donacijama i troškovima GI Narod odlučuje

Građanska inicijativa Narod odlučuje je 13. lipnja 2018. godine predala predsjedniku Hrvatskoga sabora Zahtjev za raspisivanje referenduma s 405.342 potpisa birača kojim traže raspisivanje državnog referenduma o smanjenju broja saborskih zastupnika na najviše 120, uvođenju tri preferencijalna glasa bez cenzusa, uređenju izbornih jedinica na načina da ne dijele zakonom utvrđena područja Grada Zagreba i županije Republike Hrvatske, smanjenju izbornog praga na 4% te uvođenju dopisnog i elektroničkog glasovanja.

Građanska inicijativa je predala i drugi Zahtjev za raspisivanje referenduma s 407.469 potpisa birača, kojim traže raspisivanje državnog referenduma o uvođenju ustavne odredbe kojom se uređuje položaj zastupnika nacionalnih manjina na način da zastupnici nacionalnih manjina odlučuju o svim pitanjima iz nadležnosti Hrvatskoga sabora osim o povjerenju Vladi i donošenju državnog proračuna.

Zahvaljujemo svim građanima koji su svojim potpisom zatražili raspisivanje referenduma za pravedniji izborni sustav – preduvjet borbe protiv korupcije koja koči gospodarski oporavak Hrvatske!

GI Narod odlučuje je uspješno prikupila dovoljan broj potpisa zahvaljujući darovanom vremenu i znanju tisuća volontera po cijeloj Hrvatskoj. Više od sto tisuća volonterskih sati najveća je donacija hrvatskih građana za referendum kojim želimo promijeniti loš izborni sustav koji za posljedicu ima i loše upravljanje Hrvatskom.

Svi troškovi referendumske inicijative pokriveni su isključivo donacijama građana. Mnogi naši sugrađani koji su volontirali istovremeno su i donirali svoj novac za plaćanje dodatnih mjesta izjašnjavanja, osobito u Zagrebu. Svima još jednom zahvaljujemo. Znamo da je malo tko darovao od svog “viška”.

Ukupni troškovi aktivnosti GI Narod odlučuje do kraja lipnja iznose 358,635.13 HRK. Čak 96,62% financijskih sredstava darovale su fizičke osobe, a 3,38% sredstava tvrtke, odnosno pravne osobe. Od doniranih sredstava je najveći dio izdvojen za plaćanje korištenja javnih površina gradovima i općinama koji su time uvjetovali mogućnost prikupljanja potpisa – 87,602.10 HRK. Za najam štandova koji su korišteni na mjestima izjašnjavanja potrošeno je 60,310.69 HRK zatim 37,500.00 HRK za tiskanje potpisnih knjiga, 44,402.50 HRK za plakate, letke i majice, 66,531.39 HRK za oglašavanje i promociju, 22,875.25 HRK za organizaciju predaje potpisa Hrvatskom saboru 13. lipnja. Na druge povezane troškove potrošeno je 39,413,20 HRK.

Iako hrvatski zakon ne traži objavu financijskog izvješća referendumske inicijative, držimo da je važno biti transparentan, a i ponosni smo na činjenicu što smo kroz ovu inicijativu potakli tolike Hrvate da daruju svoj vlastiti novac kako bismo referendumom poboljšali izborni sustav u Hrvatskoj, približavajući ga izbornim sustavima u drugim državama članicama EU. Molimo sve one donatore koji se slažu da objavimo njihova imena na popisu darovatelja, da nam to potvrde mailom na adresu: info@narododlucuje.hr.

Zahvaljujemo svima koji su doprinijeli uspješnom izjašnjavanju građana za raspisivanje referenduma – uglednim stručnjacima, javnim osobama, novinarima i kolumnistima, pojedincima, obiteljima, udrugama, vjerskim zajednicama, političkim strankama i svima drugima.

Sa predajom potpisa Hrvatskom saboru ostvarili smo prvi preduvjet za narodni referendum.  U najkraćem roku na svijetu – od samo 2 tjedna – uz brojne prepreke političara na nacionalnoj i lokalnoj razini – više od 10% posto hrvatskih građana sa prebivalištem u Hrvatskoj – zatražilo je raspisivanje referenduma. No, pred nama je još mnogo posla – zalažemo se da se potpisi za referendum transparentno i pošteno prebroje od strane Državnog izbornog povjerenstva, da se GI Narod odlučuje, u skladu s demokratskim standardima, omogući kao zainteresiranoj strani promatranje prebrojavanja potpisa, te da se zatim, sukladno Ustavu RH (čl. 87.3.), raspiše referendum kojem se danas protivi veliki dio političara čija osobna politčka sudbina upravo ovisi o promjenama koje mi, građani, tražimo.

Hvala svima koji će nas nastaviti podupirati volontiranjem i financijskom podrškom.

Građanska inicijativa Narod odlučuje